loading...

عشق و ازدواج

حتما پيش ازدواج در دوره دوستي ، نامزدي و يا عقد مطالعه كنيد

بازدید : 126
11 زمان : 1399:2

مشاوره تشخيصي يك نوع مختصري از زوج درماني است كه براي زوج هايي طراحي شده است كه نسبت به ادامه رابطه خود مطمئن نيستند.
همچنين اين روش درماني مي تواند براي مواردي كه در آن يكي از طرفين خواهان اتمام رابطه است، ولي طرف ديگر اميدوار به حفظ آن مي باشد، به كار گرفته شود.
هدف از اين روش درماني كمك به همسران و پارتنر ها است تا آنها قبل از تصميم گيري براي ادامه رابطه يا خاتمه دادن به آن رابطه، تمامي جوانب و گزينه ها را در نظر بگيرند و بعد تصميم گيري كنند.
زوج هايي كه مي خواهند رابطه شان را تمام كنند و از يكديگر طلاق بگيرند، ولي نمي دانند كه ايا خاتمه دادن به رابطه يك تصميم درستي براي آنها مي باشد، در نظر گرفتن گزينه هاي موجود، و همچنين پيامدهاي بالقوه مربوط به اين گزينه ها و اختيارات با كمك يك درمانگري كه مشاوره تشخيصي را اجرا مي كند، مفيد مي باشد.
مشاور تشخيصي - مشاوركو (2)مشاور تشخيصي – مشاوركوفهرست مطالبتاريخچه و توسعهاصول و نظريه مربوط به مشاوره تشخيصيمشاوره تشخيصي به چه نحوي مفيد مي باشد؟آموزش و گواهي نامهمحدوديت ها و نگراني هامشاوره تشخيصي توسط بيل دوهرتي[۱] و به عنوان بخشي از كار وي در دانشگاه مينسوتا توسعه يافت. به دليل اينكه معمولا زوج هاي به درمان مراجعه مي كنند كه يكي از طرفين تمايل به جدايي و طلاق دارد و طرف ديگر اميدوار به با هم ماندن و ادامه داشتن رابطه است، در اين روش چندين تكنيك وجود دارد كه به طور خاص براي چنين زوج هايي طراحي شده است. مشاوره تشخيص به طور خاص براي كمك به افرادي كه چنين شرايطي و بحث هاي تركيبي در رابطه آنها وجود دارد، طراحي شده بود.
اصول و نظريه مربوط به مشاوره تشخيصهر چند كه مشاوره تشخيص به عنوان يك روش درماني در نظر گرفته نمي شود، ولي مي تواند به عنوان يك فرآيند ارزيابي در نظر گرفته شود كه به همسران كمك مي كند تا مرحله بعدي مربوط به رابطه خود را تعيين كنند. در مشاوره تشخيصي، زوجين سه گزينه ممكن را در نظر مي گيرند:
پايان دادن به رابطه، ايجاد يك فرصت و دوره شش ماهه كه هر يك از زوجين ماموريت پيدا مي كنند تا حداكثر توان خود را براي حفظ رابطه بكار گيرند (هر چند كه در اغلب موارد در زوج درماني شركت مي كنند)، و يا اينكه تصميم گيري را به تاخير بياندازند.
مشاور تشخيصي - مشاوركو (مشاور تشخيصي – مشاوركودر طول دوره اول، درمانگران مي تواند از زوج ها چهار سوال را بپرسند:چه چيزي در رابطه اتفاق افتاده است كه باعث شده است زوجين تصميم به پايان رابطه بگيرند؟براي ثابت نگه داشتن رابطه چه اقداماتي را انجام داده اند؟كودكان در تصميم مربط به پايان دادن رابطه ، چه نقشي دارند؟بهترين زمان ها براي زوجيني كه داراي رابطه بوده اند، چه زماني بوده است؟بعد از آن، درمانگر با هر يك از زوجين به صورت انفرادي جلسه مي گذارد تا در مورد احساسات و بحث ها خود گفت و گو كنند.
بعد از آن، زوجين به صورت مشترك با درمانگر جلسه مي گذارند تا در مورد دوره ها مشاوره بگيرند، و در صورتي كه زوجين خواسته مشتركي داشته باشند، درمانگر خلاصه دوره هاي بعدي و ترتيبات مربوط به دوره ها را بيان مي كند.
مشاوره تشخيصي، در برخي از روش هاي مهم درماني، با ديگر روش هاي مشاوره زوجين تفاوت دارد. مورد اول اين است كه هدف از اين نوع مشاوره حل كردن مشكلات و نگراني هاي رابطه اي نمي باشد، بلكه هدف تعيين اين است كه آيا مشكلات قابل حل هستند يا نه.
همانند يك دوره زوج درماني براي كمك به تصميم گيري زوجين، يك مشاور تشخيصي مي تواند زمان بيشتري را صرف جلسه انفرادي با زوجين كند و جلساتي كه هر دو زوج در آن شركت دارند، كمتر باشد.
يكي ديگر از تفاوت هاي موجود مابين مشاوره تشخيص و ديگر انواع زوج درماني اين سات كه مشاوره تشخيصي معمولا به صورت خلاصه مي باشد: اين روش درماني معمولا طي يك تا پنج دوره تمام مي شود.
مشاوره تشخيصي در زوج درماني - مشاوركومشاوره تشخيصي در زوج درماني – مشاوركومشاوره تشخيص به چه نحوي مفيد مي باشد؟وقتي كه زوجين به جدايي و يا طلاق نزديك مي شوند، مشاوره تشخيصي مي تواند يك راه حل مشخصي را بيان كند و قابل حل بودن مشكلات رابطه اي را نشان دهد.
درمانگران تلاش دارند كه به هر يك از همسران كمك كنند تا در مورد نحوه حل مشكلات رابطه اي و پيدا كردن راه حل هاي بهينه، آگاهي و شناخت پيدا كنند.
مشاوره تشخيص در زماني كه هر يك از زوجين شناخت بيشتري نسبت به موارد اشتباه و نادرست در رابطه شان و تمايل خودشان نسبت به آينده داشته باشند، به عنوان يك روش كاراتري در نظر گرفته مي شود.
باور بر اين است كه اين نوع درمان، به خصوص براي زوجيني كه درگير جرّ و بحث هاي شديد هستند، مفيد و كمك كننده باشد.
براي اين زوجين، مشاوره تشخيص مي تواند در كاهش تضاد هاي بالقوه مابين همسران و در زماني كه تصميم به جدايي مي گيرند، مفيد باشد و در صورتي كه آنها تصميم به طلاق داشته باشند، انجام اين پروسه و جدايي را براي هر دو طرف راحت تر مي كند.
اگر زوجين تصميم بگيرند كه بعد از مشاوره تشخيص، به زوج درماني مراجعه كنند، شناخت تضاد هاي رابطه اي اصلي و نياز هاي هر يك از همسران، به منظور ارتقاء سطح رابطه طرفين، مي تواند مفيد باشد.
آموزش و گواهي نامهمعمولا آموزش مشاوره تشخيصي شامل دوره آنلايني مي باشد كه اطلاعات كافي مربوط به اجراي اين روش را به درمانگر مي دهد و مي تواند طي دوره آموزش مستمر ۱۶ ساعته اي كامل شود كه براي گواهي نامه دادن به متخصصان سلامت روان ارائه مي شود.
براي افرادي كه تمايل به افزايش مهارت خود دارند، دوره هاي آموزشي پيشرفته در دسترس هستند و متخصصان با كامل كردن ساعت هاي بيشتري از دوره هاي آموزشي، مي توانند در مشاوره تشخيصي مورد تاييد قرار گيرند.


فعالان اجتماعي، درمانگران خانواده و ازدواج ، روان شناسان و ديگر متخصصان سلامتي روان مي توانند در اين دوره هاي مشاوره تشخيص شركت كنند.
محدوديت ها و نگراني هاهر چند كه مشاوه تشخيصي زوجين مي تواند براي زوج هاي زيادي ، به خصوص براي افرادي كه با چالش هاي رابطه اي مواجه هستند و هر يك از زوجين عقيده و ديدگاه متفاوتي نسبت به دوره اقدام دارند، كاربرد داشته باشد، ولي براي تمامي زوجين يك روش مناسب نمي باشد. براي مثال، مشاوره تشخيص براي زوجيني كه يكي از طرفين تصميم به پايان رابطه دارد و تنها به مشاوره مراجعه مي كند، مناسب نمي باشد.
دليل اين امر عبارت از اين مي باشد كه متخصصان مشاوره تشخيصي، به شركت كردن هر دو طرف و پذيرش اين روش درماني به عنوان يك رهيافت مناسب توسط آنها نياز دارند. علاوه بر اين، مشاوره تشخيص براي روابطي كه در آن خشونت خانگي وجود دارد و يا هر دو نفر از زوجين تمايلي به شركت در آن ندارند، مناسب نمي باشد.
محدوديت ها و نگراني ها مشاور تخصصيمحدوديت ها و نگراني ها مشاور تخصصي مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

منبع:مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين-مشاوره تشخيصي در روان شناسي

تعداد صفحات : 31

درباره ما
آمار سایت
 • کل مطالب : 362
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 19
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 70
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 4365
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 18063
 • بازدید ماه : 40584
 • بازدید سال : 168023
 • بازدید کلی : 168023
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی